28947210 10160185926450038 8912739769685536771 o

OM OSS

Good News er en evangelisk frimenighet på Kjørbekk i Skien som velsigner alt Guds folk og vil være med å virke i arbeidet om å utbre evangeliet om Jesus Kristus.

Vi ber om fremgang for evangeliet i Grenland. Selv om «båtene», «fiskeutstyret» og visjonene kan være noe forskjellig i de forskjellige forsamlinger, så tror vi på et mangfold av menigheter også i vårt distrikt for å nå ut til flest mulig mennesker.

Vi møtes hver søndag kl 17.00 og tirsdager kl 18.00. Våre møter er preget av frisk lovsang og musikk samt 100% bibelsk og trosfrisk forkynnelse.