hvem er vi

 

RagnarStormSorensen

Ragnar Storm Sørensen

Pastorteamet

 

TorErikMyhre

Tor Erik Myhre

Pastorteamet

 

TerjeWestgaard

Terje Westgaard

Pastorteamet

Målsetning og Visjon

Good News Grenland er en frittstående, lokal menighet som ønsker å forkynne og opphøye Jesus. Styrke den enkelte kristne til full gjenopprettelse av den troendes tjeneste i Kristi legeme. Vi forkynner Guds nådes evangelium som fundamentet for all åndelig vekst i Kristus. Derfor blir undervisning om Guds evige kjærlighet, den nye skapningen, vår rettferdighet, vår stilling i Kristus med alt hva det innebærer og frelsens trygge grunn prioritert undervisning. Vi har tro på en åndsfylt, trosfrisk og nådefull forsamling.  De følgende fem punkter viser hva vi mener er viktigst for å virkeliggjøre vår visjon.

Undervisning og forkynnelse

Trygge den enkelte kristne gjennom undervisning om Jesu fullbragt verk på Golgata. Vårt fundament i Jesu Kristi nåde er grunnlaget for alt i vår virksomhet. Forkynnelse av Guds ord med de tegn og under som følger med som stadfester ordet. Vi tror på vekkelse der `Herrens ord har stor fremgang og får stor makt ´ Det vil gjenspeile seg i et rent og hellig liv hvor Åndens helliggjørelse virker i våre liv innfor Gud.

Tilbedelse

Lovsang og tilbedelse av Jesus Kristus. Tilbedelse er nøkkel til å oppleve Guds nærvær og herlighet: Derfor bruker vi mye tid til å prise Jesus på våre møter. Jesus konstante nærvær i våre liv gir gjensvar i våre hjerter igjennom sang, lovsang og tilbedelse.

Bønn

Bønn og forbønner er en viktig del av et levende menighetsliv. Vi tror at Gud svarer når vi ber, derfor legger vi vekt på samles regelmessig til bønn og prioriterer mye tid til forbønnstjeneste i våre møter.

Felleskap

Vi møtes regelmessig både i store møter og mindre samlinger. Vi vil være et miljø der Jesus opphøyes, og der den enkelte kristne kan oppleve nærkontakt, åpenhet og omsorg i en kjærlig atmosfære. 

Evangelisering

Jesus har sendt oss ut for å forkynne evangeliet (de gode nyheter) for alle mennesker og for og utfri og helbrede i Hans navn. Vi tror at hele menigheten igjennom sitt indre liv skal være en bevis produsent på Guds eksistens. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter til alle mennesker. Derfor skal fattige hjelpes og misjon i andre land vil bli prioritert.  

 

Guds nådes evangelium til alle.