MENNESKER BLIR FRELST OG HELBREDET!

GoodNewsBand01

Vi har endret litt på møtestrukturen da mange ville gjerne ha tilbake kafémøtene på onsdagene! Dette er da på onsdager kl 18.00. Ellers er det vekkelsesmøte fredager kl 18.00 og vekkelsesmøte søndager kl 17.00.

Good News Grenland er en nyetablert menighet i Skien som ønsker å spre det glade budskap om Jesus Kristus både i området Grenland og videre utover. Vi har så langt sett mennesker både bli frelst og helbredet!

Good News vil være lokalisert i våre nyoppussede lokaler i Skien. Vi har hyggelig kafe etter møtene!

 

 

Besøksadressen er: Good News Grenland -Hagebyveien 39, 3734 Skien

 

vipps

Kontonr: 2610.27.03609