MØTEKALENDER

 

Hovedmøte hver søndag kl 17.00

Dette er menighetens hovedsamling som er kjennetegnet ved frisk lovssang og musikk samt bibelsk, frigjørende forkynnelse.

 

Tirsdagskafé hver tirsdag kl 18.00

Dette er en kveld med tema hvor det legges vekt på god undervisning. Det serveres også varm mat, kaffe og kaker og vi tar oss god tid til å være sosiale.

OBS! Siste tirsdagscafé før sommeren er 19. juni.

 

Disippelkurs

Vi arrangerer disippelkurs ved behov. Dette kurset er et grunnleggende kurs for deg som er ny troen. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å delta på neste kurs.

 

Dåp

Er du ikke døpt enda? Vi tror på troendes dåp, dvs. for den som er en bekjennende og aktiv kristen så bør man absolutt bli døpt. Ta kontakt med oss om dette er aktuelt for deg.