MØTEKALENDER

 

Hovedmøte hver søndag kl 17.00

Dette er menighetens hovedsamling som er kjennetegnet ved frisk lovssang og musikk samt bibelsk, frigjørende forkynnelse.

 

Tirsdagskafé hver tirsdag kl 18.00

Dette er en kveld for de som har noe på hjertet, ønsker å dele en sang m.m. Det serveres også varm mat, kaffe og kaker.

 

Disippelkurs

Vi arrangerer disippelkurs ved behov. Dette kurset er et grunnleggende kurs for deg som er ny troen. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å delta på neste kurs.