blog

RagnarStormSorensen

Av Ragnar Storm Sørensen

 

KJÆRLIGHET ER ÅNDENS FRUKT!

Guds kjærlighet er så vesentlig og sentral for den kristne vandringen vår at vi trenger å bli klar over hvordan den vokser og bærer frukt.

Joh. 15: 3 - 5.

Du trenger å forstå at fordi kjærligheten er en åndens frukt, så vil den vokse og utvikle seg. Frukt vokser nemlig. Starter som en knopp så modnes. Denne modningen er mye opp til oss. Vi må tilføre næring. Kjærlighet er frukten av at den menneskelige ånd etter at vi er blitt født på ny. Du begynner å bære frukt i din ånd når du blir født på ny. 

Gal: 5: 22 - 23
Oversetterne av Bibelen bruker stor bokstav i ordet 'ånd', dermed ledes vi til å tro at det er snakk om Den Hellige Ånd, noe som ikke alltid stemmer når du ser sammenhengen. Det finnes bare ett gresk ord for 'ånd', og det er 'pneuma', som betyr ånde eller ånd.

Derfor er det vanskelig å si om Bibelen snakker om Den Hellige Ånd eller den menneskelige ånd. Til opplysning så er det samme greske ordet, 'pneuma', brukt for begge ordene. Det er innlysende at Bibelen snakker om den menneskelige ånd og ikke Den Hellige Ånd her.

Still deg selv et spørsmål: Hvor vokser det frukt?

Frukt vokser på grenene, på grunn av livet som kommer fra stammen på treet.

Jesus sa: «Jeg er VINTREET [stammen] dere er GRENENE. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre» Hvem er grenene? Den Hellige Ånd? Nei, vi er grenene. Frukten vokser på grenene, ikke på trestammen. Siden vi er grenene, vet vi at åndens frukt viser til vår gjenfødte menneskelige ånds frukt. Kjærlighetens frukt produseres fra vår gjenfødte menneskelige ånd på grunn av livet som kommer av at vi blir i vintreet, Herren Jesus Kristus. På grunn av at Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter, er det opp til oss å gjøre noe med denne kjærlighets naturen.

Selv om Guds kjærlighet er i oss, fordi den er blitt utøst i våre hjerter, vil den ikke fungere eller bli utviklet uten at vi setter den i bevegelse. Det er nemlig opp til oss å og bruke Guds kjærlighet. Bedre ord for dette er å slippe Guds kjærlighet løs i vårt liv. Den er jo der!

Siden Guds kjærlighet har blitt utøst i våre hjerter, må vi la våre hjerter dominere oss. Vi må ikke la våre hoder - vår menneskelige tanke­gang - legge kjepper i hjulet her. Jo mindre du snakker om Gud, og jo mindre du leser Bibelen, Jo mindre du snakker til Jesus, jo mindre du bekjenner at du elsker Gud, desto mer stagnerer ditt fel­lesskap med Gud. Du kjenner noe slokner inne i deg. Men jo mer du bekjenner hvor høyt du elsker Gud og Hans Ord, desto mer vil din kjærlighet til Ham vokse og utvikle seg. Og Jesus vil bli mer virkelig for deg.


Kjærligheten er det største tegnet på frelsen!

1. Joh. 3: 14 og Rom. 5: 5

Bibelen sier: "Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene". Og: "Om vi er frelst, har vi Guds kjærlighet i våre hjerter, for Bi­belen sier at Guds kjærlighet har blitt utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd".

Det å vandre i ånden er å vandre i kjærlighet!
Gal. 5: 13 - 17

"For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre I KJÆRLIGHET. For hele loven er oppfylt i et bud, i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier: Vandre i ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden (din gjenfødte ånd), og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil".

Så du står altså ikke i en konstant kamp mot Den Hellige Ånd, han er ikke din motstander. Han elsker deg og ønsker bare å hjelpe deg til å leve i seier. Men ånden og kjødet kolliderer titt og ofte. Derfor lar du ånden (ditt indre menneske) få råderett over kjødet. Det er vår ånd som skal dominere hele menneske. Denne herlige nye skapningen som er gjort rett ferdig av Gud.

Hvordan vandrer man i Ånden?
Å vandre i Ånden, er å la din ånd få dominere deg!
Å vandre i Ånden, er å produsere frukt som er kjærlighet!
Å vandre i Ånden, er å vandre i kjærlighet!

 

Til lykke med fremtiden, den er din!

 

Life’s Good