blog

TorErikMyhre

Av Tor Erik Myhre

 

HJELP, JEG ER IKKE FULLKOMMEN!

Ser du på deg selv som ufullkommen i forhold din tro? Masse ting du ikke fikser? Da kan du slappe av, det er helt normalt.

Vær ved godt mot, du er fullkommen gjennom Jesus og du kan ikke gjøre noenting med det!

Jesus kjenner dine skrøpeligheter og har medlidenhet med deg, han er tålmodig.
Les Hebreerbrevet 4, 14 – 16
Gud er rik på godhet, overbærenhet og tålmodighet!
Les Romerbrevet 2, 1-5

 

Har du noen gang tenkt slik:

«Jeg burde ha visst bedre!»
«Ånei……ikke nå igjen……!»
«Rykk tilbake til start!»
Da kan det se ut som at fokuset ditt har glidd bort fra Jesus og mer på deg selv dine egne gjerninger.

 

Adam så plutselig at han var naken kan vi lese i 1. mosebok. Det er verdt å merke seg at Gud ikke kom løpende og anklaget Adam for å være naken!
Ofte så ser vi mer på vår tilkortkommenhet enn på Guds nåde som er det som gir deg både adgang, mulighet og drivkraft til å leve i troen på Jesus i utgangspunktet.
La oss til slutt se på Romerbrevet 3, 21 – 24
Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.
Kan du senke skuldrene nå?

 

Guds godhet og nåde hjelper deg til å leve ut Jesuslivet. Når du ser at dette er en konsekvens av at han mer og mer lever ut av deg fordi du ser mer og mer av hans nåde og kjærlighet så blir det naturlig. Et tre bærer frukt fordi det blir pleiet og tatt godt vare på.
Jesus sier i Johannes evangelium 15, 9: Bli i min kjærlighet.
Det er alt han spør om. Alt det andre springer ut fra denne kjærligheten.