blog

RagnarStormSorensen

Av Ragnar Storm Sørensen

 

AV NÅDE ER DERE FRELST

Noe av det viktigste Bibelen lærer oss er at vi er frelst av nåde og ikke av gjerninger. ( Legg merke til at det står ER ikke BLE ) 

 

Back to the Basic

Guds suverene nådegjerning!

Dette er en urokkelig sannhet. Faktisk en av de mest sentrale sannheter i hele evangeliet. Frelsen er Guds suverene nåde gjerning. Det finnes ingenting, absolutt ingenting vi kan gjøre får å fortjene denne usigelige gaven. Den gaven er din igjennom din tro og din bekjennelse. Det å vandre i Guds nåde betyr fokus på Jesu død og oppstandelse. Der ligger kjernen til trygghet, hvile og fred. Ikke glem at nåden er like fruktbar og like rik etter du ble frelst som før du ble frelst. Ingen gjerninger for å bli frelst. Ingen gjerninger for å leve i frelsen. Nåden er med oss konstant. Halleluja.

 

Dette er meget alvorlig bror og søster!

Ingen har problemer med å forstå nåden vedrørende det å BLI frelst. Men etter vi har blitt frelst begynner vi ofte å få problemer. Problemer som dukker opp av det vi hører bli forkynt. Såkalte predikanter som ikke har noe åpenbarings kunnskap leder oss inn i lovens krav og mas. Og det leder oss dit hen at vi prøver / strever med å leve rett for Gud. Det å prøve, ta seg i sammen eller det jeg kaller egeninnsats vil frarøve oss seieren i nåden på sikt. Det vil føre oss inn i lovens krav som etter hvert vil fjerne oss fra NÅDEN. Vi som forkynner Guds ord har igjennom generasjoner forkynt synd ( lov ) pluss nåde til frelse. ( Merkelig blanding ). Etter frelsen kommer gjernings forkynnelsen inn ( Lovens krav ). Du MÅ slutte med det ene og slutte med det andre. Du MÅ be. Du MÅ studere Guds ord. Du MÅ vitne. Du MÅ, MÅ, MÅ. Du bare MÅ. 

 

Ser du at istedenfor å lære dem Guds ord. Lære dem om Jesu Kristi Nåde og Gud vår fars kjærlighet. Trygge dem i Guds Nådes evangelium. Lære dem at de er rettferdiggjort og for alltid fullkomne så fører vi dem isteden inn i en gjernings religion som vil føre dem bort i fra Jesu Nåde. Tragisk. Ser du det? DETTE ER MEGET ALVORLIG BROR OG SØSTER. All vår forkynnelse må ha en klar hensikt, nemlig å lede menneskene til Kristus og hans Nådes ord. Og etterlate dem der. Lære dem å elske Guds ord. Overlate dem til Ham som HAR FRELST DEM. Tilllate Guds godhet og nåde og arbeide med oss innvendig. Resultatet av det kjære forkynner er at menigheten begynner å se på Jesus. Elske Ham som har frelst en. Vokse i NÅDE og Kjennskap. Vi vil da leve innenifra og ut. Da vil vi studere Guds Ord. Ha toveis dialog med Faderen. Vitne om vår store kjærlighet.

 

Åndens Helliggjørende Nådeverk!

Ikke glem at helliggjørelsen er et Åndens verk i ditt indre. ( Ikke vårt verk ). Vi skal først og fremst VOKSE i Nåde og Kjennskap til Jesus som frelste oss og til Ordet som han gav oss. Nåde er lik Jesus. Kjennskap er lik Ordet. Helliggjørelsen blir da et komplett verk som skjer innenifra og ikke fra utsiden av. Dette er Åndens Helliggjørende Nådeverk som T.B Barratt kalte det. ( En av de største kristne reformatere i Norge ). Uanset hvor mye vi preker om synd og elendighet så kommer det ikke til å skje et døyt med et eneste menneske før vi leder dem inn til Faderens nærhet, som er av bare nåde og lærer dem å få næring der. Da vokser man både i NÅDE og i KJENNSKAP. AMEN. AMEN AMEN.

 

Født på nytt? Da vet du hvem som har frelst deg!

Hører enkelte vitner om sin frelse og de forteller at broder den og den frelste dem. Hei du! De vet jo ikke engang hvem som har frelst dem! Skremmende og meget alvorlig. Jeg kan love deg at er du født på nytt så VET DU hvem som har frelst deg. Du vil ikke ha problemer med å adressere giveren av din `livs opplevelse´ Vil du vell? (Selvfølgelig regner jeg med at det er sagt i uvitenhet). Men jeg håper du tar poenget? Paulus sa: Jeg vil ikke se noe annet iblant dere en Kristus og ham korsfestet. Husk: Du kan ikke bli for mye opptatt av Kristus. Du kan ikke være for mye opptatt av korsfestelsen og dens betydning for ditt liv. Så kjære deg. Bare stå på du! Du er på rett spor. Amen.

 

Mennesker mister kontrollen over ditt liv!

Jeg går ut ifra at du forstår hvorfor Djevelen og de religiøse hater denne undervisningen eller? Du skjønner at et hvert menneske mister kontrollen over ditt liv når ditt fokus er riktig. Da er det Den Hellige Ånd som står ved roret og ingen andre en Han har kontrollen i ditt liv. Og det blir bare deg og Jesus igjen. HAN blir alt for deg. Da kan du på nytt synge barnesangen `Når han styrer båten´ Halleluja. Og til slutt blir ditt liv et eventyr skrevet med Guds finger. Amen.

 

Til slutt - Jeg har en takke bønn i mitt hjerte:

Kjære Fader! Takk for at du frelste meg. Det holder det du har gjort for meg. Din nåde er nok for meg. Du er alt for meg. Takk for at Jesus ble korsfestet for min skyld. Takk at du av nåde for alltid har gjort meg fullkommen. Ingenting av det jeg presterer gjør meg fortjent til din frelsende nåde. Jeg legger ned alt av meg selv og nyter livet i din fullkomne hvile. Dette er ditt verk alt sammen og bare du skal ha æren i all evighet. Takk Jesus. Amen.

Life´s Good. 

Skriftsteder å studere. Ef. 2: 4 - 9. Rom. 11: 6. Rom 3: 24. Gal. 5: 4. Rom. 4: 2 - 5. Gal. 3: 1 - 4.

Pluss mange, mange fler. Bare spør hvis det er noe du lurer på.