blog

RagnarStormSorensen

Av Ragnar Storm Sørensen

 

ET LEGEME DANNET DU FOR MEG!

I den gamle pakt åpenbarte Gud seg i hellige bygninger. Det aller helligste i Tempelet var et sted ypperstepresten gikk inn en gang i året.

Gud i Tempelet

Gud kunne bare åpenbare seg i renhet og hellighet. Derfor var Det Aller Helligste stedet der Gud åpenbarte sin nåde og barmhjertighet. Talte i fra Nådestolen til presten. 2. Krøn. 7.

Forhenget. Tykt som en knyttneve. Forhenget var laget av blått og purpurrød og karmosinrødt ull og av fint tvunnet lingarn. Vevd inn kjeruber. Et utrolig vakkert teppe (forheng). 2. Krøn. 3: 14.
Dette forhenget delte Tabernaklet/Tempelet i to. Bak forhenget sto Paktens ark med nådestolen. Her bodde Gud i Sjekina. (Herlighetens sky. Ingen andre en ypperstepresten kunne gå inn der. Gikk inn en gang i året med en skål av blod som han bar foran seg. Andre hadde dødd momentant.

 

Gud i Kristus

Heb. 10: 5. Et legeme dannet (Grunnteksten står det `skapte du fullkomment´) for meg. Kristus fikk et legeme og Gud tok bolig.

2. Kor. 5: 19. Det var Gud som i Kristus. Hellig og ren. Fullstendig uten synd og feil. Ny bolig.

Matt. 22: 51. I det øyeblikket Jesus oppgav ånden revnet forhenget i to ovenfra og ned. Gud flytta ut.
Jeg hører folk forkynner at forhenget er tatt vekk og er borte. Sant nok. Men Gud lagde et nytt forheng. Som eksisterer i dag. Et forheng så mye vakrere en kunstverket i 2. Mos. 26: 31 - 32. Forhenget er Jesu legeme.
Heb. 10 19 - 20. Jesu legeme. Forhenget i Den Nye Pakt.

 

Kristus/Gud og DHÅ i oss

Kol. 1: 27. Kristus i dere. En hemlighet rik på herlighet. Joh. 14: 18, 23 og 26. Treenighetens bolig er i oss.

1. Kor. 12 27. Dere er Kristi legeme, hver for seg hans lemmer.
1. Kor. 3: 16. Gud, Kristus og DHÅ i oss. Ikke et Tempel gjort av menneskehender men født i Guds hjerte. Skapt i hans bilde.
Etter sin plan og forutviten skulle Gud skape et NYTT tempel. Et hjem han på nytt skulle vise sin veldige makt og kraft igjennom. Et tempel der hans nåde og sannhet på nytt skulle stråle ut fra. Vår kropp er den Hellige Ånds Tempel.
Ef. 1: 4. og Kol. 1: 21 - 22. Han måtte lage sin egen bolig. Hellig og ulastelig. Han skapte det hellig og rent fordi HAN kan bare bo i et Tempel som er hellig og rent uten feil eller mangler. DETTE MÅTTE HAN ORDNE SELV DA INGEN MENNESKER KUNNE KLARE SKAPE BOLIG FOR GUD. Dette verket er ikke av mennesker men bare av Gud. For vi er hans VERK. Ef. 2: 10.

Kol. 1: 6.
Et legeme til dannet Ham. Et legeme han kunne utfolde seg i fullt mål. Uten begrensninger. Et legeme av vanvittige mange milioner av mennesker som unisont beveger seg inn i framtiden. Som forkynner Evangeliet i nåde og sannhet. Et legeme som utfolder seg i all sin fylde med makt og kraft.

Gud skapte den første Adam. (Menneske). Det første legeme. Kristus 2 Adam. (Gude menneske). Det andre legeme. Menigheten. (Kristi kropp). Det tredje legeme.
Kos deg med Ef. 2: 19 - 22. til slutt.