blog

RagnarStormSorensen

Av Ragnar Storm Sørensen

 

ET LEGEME DANNET DU FOR MEG!

I den gamle pakt åpenbarte Gud seg i hellige bygninger. Det aller helligste i Tempelet var et sted ypperstepresten gikk inn en gang i året.

Les mer: Et legeme dannet du for meg

RagnarStormSorensen

Av Ragnar Storm Sørensen

 

KJÆRLIGHET ER ÅNDENS FRUKT!

Guds kjærlighet er så vesentlig og sentral for den kristne vandringen vår at vi trenger å bli klar over hvordan den vokser og bærer frukt.

Les mer: Kjærlighet er åndens frukt!

RagnarStormSorensen

Av Ragnar Storm Sørensen

 

AV NÅDE ER DERE FRELST

Noe av det viktigste Bibelen lærer oss er at vi er frelst av nåde og ikke av gjerninger. ( Legg merke til at det står ER ikke BLE ) 

Les mer: Av nåde er dere frelst